Penzión Kamélia

TAJOVSKÉHO 1
010 01 ŽILINA, SLOVAKIA

+421 41 700 28 52

info@penzionkamelia.sk

Facebook BOOKING

Reservation

To avoid any problems with acknowledgment of your reservation, fill in the correct data in the reservation form in order.

Contact data

 
Name and surname   
Address   
ZIP, city   
State   
   
E-mail*   
Phone/fax*   
   * E-mail, or phone or fax will be enough
   
 

Accommodation requested (type and number of rooms)

   
double room

   ks

single room

   ks

apartment

   ks

apartment+

   ks   (with hydro massage tub)

   
 

Date of accommodation

   
from:    . . (day, month, year)
to:    . .   (day, month, year)
   
Further requirements and information   
   
  V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je info@penzionkamelia.sk.
Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.